The Mind of the Leader

‘The Mind of the Leader’, een publicatie van de Harvard Business Review en in Nederland uitgegeven door AW Bruna, is het resultaat van een twee jaar durend onderzoek naar hoe leiders leiding geven aan zichzelf, hun werknemers en hun organisaties om uitmuntende resultaten te behalen.

OVER
HET BOEK

Er is in het bedrijftsleven een wereldwijde tendens gaande om meer mens-georiënteerd te werken om betere resultaten te behalen.

Op dit moment is er een wereldwijde leiderschapscrisis. De volgende cijfers liegen er niet om. 77% van de leiders denkt zeer positief over de eigen leiderschapskwaliteiten en ziet zichzelf als inspirerend leider, terwijl 88% van de werknemers aangeeft daar heel anders over te denken! Zij voelen zich niet gehoord, niet gewaardeerd en niet betrokken. Zo halen werknemers niet het beste uit zichzelf en halen zij niet de beste resultaten voor hun organisatie.

Er is zoveel ontevredenheid op de werkvloer dat zelfs 66% van de werknemers liever hun baas ontslagen ziet dan een salarisverhoging te krijgen.

Bovenstaande cijfers maken duidelijk dat er een enorme verspilling is van menselijk talent – terwijl er wereldwijd toch jaarlijks een gigantisch bedrag van 46 biljoen dollar wordt uitgegeven aan leiderschapstrainingen.

88% VAN DE WERKNEMERS VOELT ZICH NIET BETROKKEN BIJ HUN LEIDERS
77% VAN DE LEIDERS VINDT ZICHZELF HEEL INSPIREREND EN BETROKKEN
66% VAN DE WERKNEMERS ZIET LIEVER HUN LEIDER ONTSLAGEN DAN EEN SALARSVERHOGING TE KRIJGEN

Praise for
“The Mind of the Leader”

Book
Launch Events

North America

[ninja_tables id="2041"]

Europe

[ninja_tables id="2042"]

Asia

[ninja_tables id="2043"]

Media inquiries and speaking engagements

"One Second Ahead"

Enhance your performance at work with mindfulness

What if your organization’s culture could be fueled by creativity and productivity? It is possible to train the brain to respond differently to today's constant pressures and distraction.

This website uses cookies to ensure you get the best browsing experience. Find out more in our Privacy Policy.