Kundberättelser

Carlsberg

Utmaningen:

I och med den globala finanskrisen var Carlsberg tvungna att genomföra omfattande uppsägningar och omstruktureringar. För att stötta den personal som var kvar introducerades då Corporate based mindfulness training  i stor skala.

Programmet:

Under 12 månader deltog ledare och personal i ett fullt program Corporate based mindfulness training. Programmet utvärderades genom ett samarbete med Singapore Management University som såg betydelsefulla förbättringar inom:

  • Fokus
  • Medvetenhet
  • Arbetstillfredsställelse
  • Lojalitet till företaget
  • Emotionell utmattning
  • Tankspriddhet

Forskningen visade också att ju mer de deltagande övade (50 minuter/vecka i genomsnitt), desto större förbättringar.

Kommentarer från kunden:

“Med hjälp av The Potential Project har vi blivit en mer medveten organisation. En organisation där människor har mental kompetens att tänka klart, fatta rätt beslut och agera därefter. Vi upplever mer fokus och effektivitet, mindre stress och en mer öppen kultur.”

Kenneth Egelund Schmidt, tidigare CIO, Carlsberg Group