Kundberättelser

Globalt läkemedelsföretag

Utmaningen:

Ett av världens största läkemedelsföretag har ett syfte: att leverera högeffektiva medicinska lösningar för människor med sjukdomar. Nyckeln för att nå dit ligger i den individuella effektiviteten hos varje enskild anställd.

Programmet:

Anställda fick ta del av Potential Projects Corporate based mindfulness program under en period av fyra månader. De deltog även i en studie som undersökte programmets effekter.

Uppmätta effekter

 • 19%
  Fokus
 • 9%
  Produktivitet
 • 34%
  Mental uthållighet
 • 37%
  Stress
 • 15%
  Negativ påverkan
 • 9%
  Effektivitet

Kommentarer från kunden:

Jag tar saker och ting lite lättare. Jag är bättre på att hantera situationer  på jobbet som förut kändes väldigt energikrävande. Jag gör fler aktiva val, har ökat mitt fokus på jobbet och jag är lyckligare.
Chef