Kundberättelser

Headwaters

Utmaningen:

Headwaters är ett nationellt välrenommerat byggföretag i USA som tar anställdas säkerhet till nya nivåer. Forskning visar att de flesta arbetsskador sker till följd av bristande fokus eller uppmärksamhet. Headwaters bekämpar problemet genom att inkludera utbildningar i mindfulness för samtliga ledare och anställda för att skapa en företagskultur baserad på mental närvaro i alla situationer.

Programmet:

I samarbete med Potential Project utbildar Headwaters alla anställda med hjälp av specialister i mindfulness och säkerhet, för att undvika incidenter med potentiella skador för människor och miljö.

Kommentarer från kunden:

När man använder stora maskiner finns risken för skador alltid där. Men med mindfulness kombinerat med standardprocedurer för säkerhet tar man säkerhet till nästa nivå. Säkerhet är högt prioriterat hos oss. Med Potential Project använder vi mindfulness för att öka uppmärksamheten vid varje specifik situation vilket är absolut nödvändigt för att skapa en säker miljö.”.
Kirk Benson, CEO of Headwaters